Egyéb vitarendezés

 

A mediáció – mint alternatív vitarendezési módszer – számtalan területen jelenthet megoldást a konfliktusok rendezésében. A teljesség igénye nélkül íme pár egyéb terület, ahol a mediáció hatékony eszköznek bizonyul és segítségével jó ereményeket lehet elérni a felek közötti problémák megoldásában.

 

Oktatás – iskolai mediáció

 

Az oktatás területén mindennaposak a konfliktusok és ezek átjárják az egész iskolai szervezetet, a pedagógiai munkát és a diákok közti kommunikációt. Ebben a többszereplős kapcsolatrendszerben kialakulhatnak viták a tanárok, diákok, a szülők, az intézmény fenntartója között, az iskolai szerződések, dokumentációk, szakmai, munkaügyi témák, fegyelmi eljárások, iskolai agresszió, stb. kapcsán is. A viták jellegét nézve ezek lehetnek információhoz, ill. annak hiányához kapcsolódó konfliktusok, strukturális-, érdek-, érték- és viszonyrendszerhez kötődő konfliktusok is.

A hagyományos, szankcionálásra alapozó megoldások mellett egyre növekszik az igény az alternatív megoldásokra, a mediációs technikák alkalmazására.

oktatási, iskolai mediáció

A mediáció egy sokkal szelídebb módja a konfliktuskezelésnek, ezért nevelési és preventív funkcióját tekintve is teljesen más jellegű – sokkal hosszabb távon érvnyesülő – hatékonysággal tud működni iskolai környezetben.

 

Az iskolai mediáció előnyeit hangsúlyozván elmondhatjuk, hogy több olyan haszonnal is jár, mely pozitív irányban csiszolja a vitában és környezetükben résztvevők egymáshoz való viszonyait. Többek között erősíti a felelősségérzetet és kompetenciákat, átláthatóbbá teszi a viszonyokat, javul az együttműködés, csökken a konfliktusok száma, segíti a negatív érzések feldolgozását, erősíti a csapatszellemet és sokkal jobb légkört teremt.

 

Milyen esetekben segít az oktatási/iskolai mediáció?

 

Néhány példa:

 • tanár – diák konfliktusok
 • tanár – szülő viták
 • intézmény fenntartójával fennálló vita
 • fegyelmi eljárás
 • „bullying” (iskolai bántalmazás).

 

Válasszon mediátort!

Munkaügyi viták rendezése mediációval

 

Mai modern világunkban a megnövekedett számú munkahelyi konfliktusok gyors és hatékony kezelése kulcsfontosságúvá vált, hiszen a globalizáció felgyorsult üteme és a teljesítménykényszer miatti időnyomás nem enged teret a hosszan elhúzódó hivatalos pereskedésnek. Ezáltal egyre inkább előtérbe kerültek és felértékelődtek a felek közötti kooperatív jellegű tárgyalások, mint az együttműködés és vitarendezés alternatív formái.

munkahelyi mediáció

A munkajog alanyainak kapcsolata és a szervezet mindenhol befolyásolja az együttműködési formákat. Sok esetben látjuk azt is, hogy a közvetítői típusú vitarendezés milyen hatásos eszköz már a bírósági út igénybevételének lehetősége (joghatás beállása) előtti konfliktuskezelésben is.

 

A munkaügyi mediáció tehát mind az egyéni jogviták, ill. mind a kollektív munkügyi érdekviták megoldásában eredményesen alkalmazható eszköz.

 

Milyen esetekben segít a munkaügyi mediáció?

Néhány példa:

 • munkáltató és munkavállaló közötti viták
 • munkavállalók közötti viták
 • szakszervezet és munkáltató közötti viták
 • Gyedről visszatérő munkavállalói problémák

elbocsátás.

Válasszon mediátort!

Egészségügyi mediáció

 

Sokan nem tudják, hogy az egészségügyi mediáció segítehet a betegek és az egészségügyi szolgáltatók között felmerülő jogviták rendezésében. Az egészségügyi mediáció célja a hosszadalmas és költséges bírói út kikerülése, a gyorsabb, peren kívüli megállapodás.

egészségügyi mediáció

 

A mediációs eljárást kezdeményezheti a beteg, halála esetén közeli hozzátartozója, örököse, a szolgáltató vagy a beteg és szolgáltató együttesen.

 

A mediáció mindkét fél érdekeit szolgálja, mert a beteg gyorsan jut a kártérítéshez, az egészségügyi szolgáltató és a felelősségbiztosító pedig sokkal előnyösebb helyzetbe kerülhet. Így még a kamatköltséget is kikerülhetik a felek, ami egy több évig elhúzódó perben jelentős összegre rúghat. Természetesen itt is él azonban a lehetőség, hogy ha a közvetítés nem jár sikerrel, akkor a felek minden további nélkül bírósághoz fordulhatnak.

 

Milyen esetekben segít az egészségügyi mediáció?

Néhány példa:

 • orvos-beteg viták esetén
 • ún. műhiba perek előtt, helyett
 • kórházi ellátással kapcsolatos problémák esetén
 • egészségügyi szolgáltatóval kapcsolatos viták esetén

Válasszon mediátort!

Hivatali, önkormányzati mediáció

 

A hivatali, önkormányzati közvetítés sajátosan megjelenhet szervezeti és egyéni téren is, mint például, ha nagyobb szervezetek, intézmények, társasházak, önkormányzatok kerülnek konfliktusba egy másik szervezettel vagy magánszemélyekkel.

hivatali, önkormányzati mediáció

Az eljárás célja ilyenkor olyan kompromisszum létrejötte, mely nélkülözi a bürokratikus útvesztőket és helyette az érdekelt felek bevonásával történő együttműködés megteremtésére koncentrál.

Válasszon mediátort!

Kisebbségi mediáció

 

A kisebbségi kérdés Magyarországon is jelentős problémaforrás. A kisebbségi mediáció fontos szerepet tölthet be az előítéletek feloldásában, a tévhitek eloszlatásában, az információáramlás helyreállításában, a bizalomépítésben és hogy a felek empatikusabbak legyenek és jobban megismerjék egymást.

kisebbségi mediáció

Elősegíti a kommunikációt, az integrációt, oldja a szegregációt, fékezi a diszkriminációt. Segíti a különbségek elsimítását, mindemellett pedig hozzájárul a jellegzetességek hangsúlyozásához és tiszteletben tartásához.

 

Válasszon mediátort!